Mitä en usko lopunajoista? Salaisen ylöstempausopin mahdottomuus (OSA 1)

Mitä en usko lopunajoissa?

Salaisen ylöstempauksen mahdottomuus

OSA 1: Tulkintahistoria

Sisällys: OSA 1 (Historia), OSA 2  (1. Tesalonikilaiskirje 4:17), OSA 3 (Ilmestyskirja),

Vuosia sitten sain puhelinsoiton. Soittaja kertoi löytäneensä parhaan selitysteoksen lopunajoista koskaan. Puhelun edistyttyä paljastui, että kyseessä oli Tim LaHayen ja Jerry B. Jenkinsin fantasiakirjasarja Viimeisten päivien vaellus lopunajoista. Sarjan väitetään perustuvan Ilmestyskirjaan ja sen tuottamaan apokalyptiseen jännitykseen. Yhtäkkiä maailmasta katoaa miljoonia ihmisiä, kun Kristus on temmanut seurakuntansa salaisesti pois maailmasta taivaaseen. Muu maailma jää keskelle vihan aikaa.

Hullunkurisesti oppi voisi muistuttaa Yksin kotona –elokuvatrilogiaa, mutta tempausopilla on peloteltu useat lapset traumaattiseen uskoon. Helluntaiseurakunnan pastorina toivoisin, että tempausopilla olisi onnellinen loppu kuten elokuvilla, mutta sen lisäksi että tempausopin pseudo-raamatullinen luonne rakentuu runsaasta mielikuvituksesta eikä yksinkertaisesta raamatuntulkinnasta kyseinen oppi on jatkuvan sielunhoidollisen työn syy auttaa ihmisiä voittamaan traumatisoitunut kuva uskosta.  Joukko Raamatun tekstejä irrotetaan asiayhteyksistään ja muodostetaan taivaita nuolevaksi tiekartaksi. Runsaasta mielikuvituksesta huolimatta  oppi on uusi tulokas raamatuntulkintahistoriassa ja perustuu pääosin 1. Tessalonikalaiskirjeen luvun 4 ja jakeiden 13-18 virheelliseen tulkintaan ja joidenkin futuristiseen Raamatun eskatologisten tekstien selitysmalliin. Tässä moniosaisessa kirjoituksessa puramme tämän pseudo-raamatullisen opin atomeiksi ja lopuksi kuvaamme raamatullista visiota toivorikkaasta, Jumalan uudesta luomistyöstä pelastushistorian suurena huipentumana.

Mitä oikeastaan pidän humpuukina?

Ohessa pari määritelmää tempausopista, jota näissä kirjoituksissa kritisoin.

Me uskomme, että Kristus kirjaimellisesti tempaa (rapture) seurakuntansa ennen Danielin 70. vuosiviikkoa. Tämän jälkeen hän saapuu (arrival) ennen tuhatta vuotta (premillenially) vähintään seitsemän vuotta myöhemmin perustaakseen 1 000 vuotisen valtakunnan ja hallitakseen sitä Jerusalemista koko maan ylitse. – Tim LaHaye

Tuntemattomana ajan hetkenä Herra Jeesus laskeutuu alas taivaasta, pysyen ilmassa, hän tempaa morsiammensa, seurakuntansa, ulos tästä syntisestä maailmasta. Kristus ottaa sitten seurakuntansa taivaaseen seitsämän vuoden hääjuhlan ajaksi. Maanpäälinen syy seurakunnan poisottamiselle on tehdä tie antikristuksen tulolle ja täyttää Danielin viimeinen, 70. vuosiviikko. Matt 25:13, 1. Tess 4:16-18, 1. Kor 15:51-54 – Rapture Ready

LYHYT TULKINTAHISTORIA

Suositeltavat lähteet historian ymmärtämiseen:

Arrington, F. L. ”Dispensationalism” Teoksessa The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Revised and Expanded Edition. Zondervan, 2003. Ss. 584-586.

”The History of Dispensationalism” Websivuilla Dispensationalism. Websivut ovat poikkeus dispensationalistista ajattelutapaa esittelevässä materiaalissa, koska siellä avoimesti tuodaan esille modernin futurismin ja dispensationalismin  katolilaiset juuret.

Ladd, George Eldon. Blessed Hope: A Biblical Study of the Second Advent and the Rapture. (Siunattu toivo: Raamatun tutkimus toisesta tulemuksesta ja ylöstempaamisesta). Eerdmans, 1956. Ladd edustaa historiallista, kirkkoisiltä perittyä futurismia, joka eroaa dispensationalistisesta futurismista muun muassa tempausopin poissa ololla.

Useat eivät tiedäkään, että tempausopin juuret ovat katolilaisessa yrityksessä pelastaa paavi protestanttien antikristussyytöksiltä. Tässä osioissa kuvaamme Ilmestyskirjan ja Uuden testamentin lopunajallisten tekstien futuristisen koulukunnan syntyä ja sen yhteyttä tempausopin syntyyn. Erityisesti katsastamme kuinka tempausoppi rantautui helluntailaiseen raamatunselitysperinteeseen. Niille, jotka eivät jaksa pitkää tulkinta- ja dogmihistoriallista kehitystä lukea ohessa viisi, toisistaan erottuvaa  vaihetta tempausopin kehityksessä ja rantautumisessa muun muassa Suomen helluntailiikkeeseen:

1) Jesuiitat Francisco Ribera ja Robert Ballermino kehittävät modernin futuristisen Ilmestyskirjan selitysopin.

2) Chileläisen jesuiitta pappi Emmanuel Lacunza esittelee uutusajatuksen, kahden vaiheen ylöstempausopin.

3) Edward Irving kääntää Emmanuel Lacunzan kirjan Messiaan paluu kunniassa ja kuninkuudessa englanniksi.

4) John Darbyn katolilainen yhteys esittelee hänelle Lacunzan ajatuksia ja hän omaksuu dispensationalistisen viitekehyksen raamatunselitysoppiinsa. Syntyy moderni dispensationalismi, jonka tunnetuimmaksi promoottoriksi nousee Cyrus Scofield (The Scofield Reference Bible).

5) Tempausopin saapuminen helluntaiherätykseen:

a) Azusakadun herätys ja syntyvät helluntailaiset kirkkokunnat

b) Vilho Hartonen (Kirja: Mitä pian tapahtuu? 1950) ja opin nykyiset kirjalliset edustajat ovat Juhani Kuosmanen (Raamatun opetuksia) ja Olavi  Kokkonen (Ilmestyskirja avautuu).

LAAJA TULKINTAHISTORIA

Katolilaisuudesta dispensationalismiin

Tempausopin taustalla oleva naimakauppa ja avioero on oppihistorian ihmeellisimpiä. Myöhemmin dispensationalistiseksi futurismiksi nimetty Ilmestyskirjan ja Uuden testamentin eskatologisten tekstien selityksen koulukunta kehitettiin pelastamaan paavia antikristussyytöksiltä. Historiallista futurismia on kyllä esiintynyt jo kirkkoisien kommentaareissa, mutta dispensationalistinen futurismi eroaa tästä monissakin piirteissä muun muassa uutuusopissaan kuten kaksivaiheisessa tempaus- tai Jeesuksen paluuopissaan.  Nykyisin katolinen kirkko pitää dispensationalistista futurismia omalle perinteelleen vieraana. Näyttäisi siltä, että opin  äitikirkko hääti miehensä lapsineen luotaan pois, mutta dispensationalismiin tarttui John Darby, joka mietti aikanaan katolilaiseksi kääntymistä. Hän kuitenkin palasi Anglikaaniseen kirkkoon ja sittemin tunnetaan Plymouth veljeskunnan toiminnasta.

Uskonpuhdistuksessa esitettiin antikristussyytöksiä paavia vastaan ja katolisen kirkon indentifoitiin Ilmestyskirjan babylonialaiseksi portoksi. Muun muassa näitä protestanttien ”harhaoppeja” kokoonnuttiin puimaan Trentin kirkolliskokoukseen vuonna 1545. Kirkolliskokous oli alku vastauskonpuhdistukselle ja erityisesti jesuiitat vihkiytyivät puolustamaan kirkkoaan protestanttien syytöksiltä. Sittemmin jesuiitta munkki Francisco Ribera kirjoitti Ilmestyskirjan selitysteoksen (1585) pääasiassa torjumaan protestanttisen väitteen, että paavi olisi antikristus ja kirkko suuri portto. Ribera perusti futuristisen Ilmestyskirjan ja Uuden testamentin eskatologisten tekstien selityksen koulukunnan, koska hän halusi näyttää, että antikristuksia tulisi olemaan vain yksi ja antikristus ilmestyisi maanpäälle vasta Kristuksen paluun aattona maailmaloppun kynnyksellä. Jos tulkintamalli menestyisi silloin sen aikainen paavi, eikä kukaan paaveista, voisi olla antikristus. Riberan jalanjälissä ja vaikutukseltaan mahtavampi oli italialainen jesuiitta kardinaali ja katolisen kirkon apologeetta Robert Bellarmino, joka kehitti edelleen Riberan teorioita luentosarjassaan (1581-1593) Poleemiset luennot koskien väiteltyjä kristinoppeja aikamme harhaoppisia vastaan. Ribera näyttää onnistuneen tavoitteessaan. Harva protestantti enää pitää katolilaisia Ilmestyskirjan petoina ja porttoina.

Ribera ja Bellarmino perustivat raamit ajattelutavalle, joka myöhemmin tunnetaan nimellä dispensationalismi. Tämän ajattelutavan omaksuneena chileläinen jesuiitta pappi Emmanuel Lacunza kehitti futurismin keinoin uutuusopin. Jeesus palaisi, ei kerran, vaan kahdesti. Ensimmäisessä osassa Jeesus palaisi tempaamaan seurakuntansa pois pelastakseen heidät antikristuksen tulevalta hallintavallalta. Lopullinen paluu tapahtuisi, kun Kristus saapuisi tuomitsemaan antikristusken ja hänen seuraajansa.

Emmanuel Lacunzan käytökseen liittyi mielenkiintoinen piirre. Hän julkaisi teoksensa Messiaan paluu kunniassa ja kuninkuudessa tekaistun nimen Rabbi Ben Ezran nimellä ja näytteli kirjassaan kristinuskoon kääntynyttä juutalaista. Syystä tai toisesta kirja löysin Catenburyn piispan kirjastoon vuonna 1826 ja tohtori Mainland, piispan kirjastonhoitaja, luki kirjan ja innostui sen lopunajallisesta visiosta ja alkoi julkaisemaan pamfletti sarjaa nimellä Jesuiittojen futuristinen profetia. Tämän seurauksena Lacunzan ajatukset levisivät ritualistiseen anglo-katoliseen liikkeeseen anglikaanisen kirkon sisällä ja pian Edward Irving käänsi Lacunzan teoksen englanniksi.

Vuonna 1830 Irving perustaa oman kirkon Lontooseen nimellä Katolinen-Apostolinen seurakunta. Syitä tähän arvellaan olevan kaksi. Yksi oli hänen ekskommunkoiminen Church of Scotlandista johtuen Henki-lahjojen ja erityisesti profetian väärinkäytöstä. Toinen arvellaan olleen hänen syvä pettyminen, jonka hän kohtasi Lacunzan pseudoidentiteetissä. Ekskommunikoimisen koettuaan hän oli kääntymässä katolilaiseksi, mutta pettyi syvästi heihin jesuiittojen harhautusstrategioiden vuoksi.

Samaan profeettaliikkeeseen otti osaa anglikaani kuraatti C. J. Darby. Hän oli paljon tekemisissä jesuiittojen kanssa erityisesti etsiessään rauhaa sydämeensä. Hänen ystävänsä B. W. Newton jopa luuli Darbyä jesuiitaksi:

Usein ajattelen hänen työskennelleen jesuiitoille; hänen veljensä oli katolilainen ja  hän itse oli eräänä hetkenä liittymäisilään kiltaan. (The History of Dispensationalism)

Darbyn kirjoitukset tekivät jesuiittojen opista protestanteille salonkikelpoisen ja erityisesti Cyrus Scofield innostui Darbyn näkemyksistä. Lopullinen protestanttinen läpimurto tapahtui Scofield Reference Bible -alanootti Raamatun myötä (1909). Katolilainen oppi muuttui evankelikaaliseksi näkemykseksi.

Azusakatu, dispensationalistit ja Vilho Hartonen

Azusakadun herätyksessä (1906-1909) oli voimakas eskatologinen odotus. Alussa helluntailaiset opettivat, että Pyhän Hengen vuodatus oli ”viimeisten päivien” apostolisen seurakunnan ennalleen asettamista juuri ennen Kristuksen paluuta. Scofieldilainen dispensationalismi kielsi armolahjojen enää toimivan, joten lähtökohtaisesti nämä kaksi liikettä olivat törmäyskurssilla. Jo alussa jotkin liikkeen johtohahmoista omaksuivat dispensationalismin kuten Parham, mutta liike jakaantui erinäkemyksien kesken.

Azusakadun herätyksestä syntyneet helluntailaiset kirkkokunnat kuitenkin omaksuivat uskontunnustuksiin premillenialistisen näkemyksen 1000 vuotisesta valtakunnasta ja lainasivat dispensationalismilta joitakin selitysmalleja. Dispensationalismi teki lopullisen läpimurron helluntaiherätyksessä vasta Israelin valtion synnyttyä 1949, koska näkemys määritteli käsitteet seurakunta, Jumalan kansa ja Israel ajankohdalleen sopivalla tavalla. Dispensationalistit näkevät, että on kaksi Jumalan kansaa – taivaallinen seurakunta ja maanpäällinen Israel. Tämä erottelu tapahtuu ylöstempauksessa ja yhdistäminen tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Ei ole täyttä varmuutta siitä, milloin dispensationalismi on saapunut Suomeen, mutta varmuudella se on ollut maassa jo vuonna 1932, mahdollisesti aikaisemminkin. Tästä on todisteena mm. edelleen tallella oleva Vesa Jauhiaisen piirtämä Ilmestyskirjan ”havaintokartta”, joka on päivätty 25.10.1932. Jauhiainen ja hänen isänsä August Jauhiainen muuttivat Suomeen vuonna 1929, joten he lienevät tutustuneet dispensationalismiin jo ennen tätä. August Jauhiainen on kirjoittanut myös eri dispensaatioita esittelevän kirjan Jumalallinen aikakausien hallinta, jonka on julkaissut Totuuden Kaiku vuonna 1941.

Varmuudella ei voida myöskään sanoa, missä ja miten Vilho Hartonen on tutustunut dispensationalismiin, mutta hänen tiedetään konsultoineen ennen oman kirjansa kirjoittamista useamman kerran August Jauhiaisen Ilmestyskirja-tulkintaa ja sekä hänen Ilmestyskirja-karttaansa. Jauhiaisen kartan ja huomattavasti myöhemmän Hartosen kartan väliset yhteneväisyydet ovat merkittäviä, mutta on toki mahdollista, että molemmat ovat ammentaneet samasta ulkopuolisesta lähteestä. Vilho Hartosen näkemykset julkaistiin vuonna 1950 ilmestyneessä Mitä pian tapahtuu? kirjassa. Sen jälkeen ylöstempausoppi levisi laajemmalti helluntailiikkeen raamatunselitysperinteeseen.

AIEMMAT OSAT:

1. Kirjoitus sarjan esittely.

2. Mitä en usko lopunajoista? 666 ja mikrosiru

(Ristiintarkistan parhaillani tätä kirjoitusta. Jotkin tässä esitetyt asiat saattavat tarkentua tai muuttua, mutta yleiskuva on osapuilleen tämä. Otan kiitollisena vastaan historiallisten faktojen oikaisuja, jos en niitä kaikkia ole oikein huomannut)

21 comments

 1. Esa Peltola

  Pikaisesti luettuna (toivottavasti ymmärsin oikein) artikkelisi näyttäisi yrittävän tunkea tempausopin katolisten syyksi. Tällainen epärehellisyys on tavallista prostestanteille, joihin itsekin kuulun, ja häpeän. Pyritkö paljastamaan helluntailiikkeen harhoja sysäämällä syyn ison peikon, katolisen kirkon syyksi? On turvallista syyttää katolista kirkkoa melkein mistä tahansa koska kohde on tarpeeksi etäällä eikä kukaan nouse vastustamaan, ei ainakaan Suomessa.

  Kun puhumme katolisen kirkon opeista, olisi suotavaa katsoa, mitä kirkko oikeasti opettaa, sen sijaan että tukeudutaan protestanttisten kirjoittajien spekulaatioihin.

  Katolisen kirkon katekismuksen (joka on luotettava lähde kirkon opeista puhuttaessa) kappaleissa 668-682 puhutaan lopun ajoista. Tämän mukaan kirkko ei pidä tempausta oikeana opetuksena.

  Katekismus kappaleet 668-682:
  http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p1s2c2a7.htm

  Esa Peltola

  • esahyvonen

   En pyri tässä tekemään mitään katolilaisten syyksi. Jos tarkkaan luit: ”Nykyisin katolinen kirkko pitää dispensationalistista futurismia omalle perinteelleen vieraana.”

   Dispensationalismin kehittyminen jesuiittojen parissa on kuitenkin historiallinen tosiasia. Siitä todistaa kirjoituksessa mainittujen jesuiittojen teokset, jotka voi tarkistaa.

 2. Juhani Kuosmanen

  Alkuhelluntailaiset odottivat Jeesuksen välitöntä paluuta jo Azuza-kadulta lähtien (Nils Bloch-Hoell, The Pentecostal Movement, mm. siv. 43,154-155,199,230 jne.). Assemblies of God omaksui opin ylöstempaamisesta jo vuonna 1914, siis paljon ennen Israelin valtion syntymistä. Järjestö säilytti näkemyksen ”katekismuksessaan” Bible Doctrines, P.C. Nelson 1948. Tämä maailman suurin helluntaljärjestö on edelleen samalla linjanlla. Tarkistin asian 22.11.2000.
  Jos seurakunnan ylöstempaaminen tapahtuu vasta lopputuomioiden (Ilm. 16-19) jälkeen, miten selitetään kuudennen sinein aikana nähty suuri valkopukuinen joukko, joka seisoo Karitsan valtaistuimen edessä ja kiittää eskatologisesta pelastuksesta? Muuallakin Ilmestyskirjassa valtaistuimen edessä nähdyt ovat ylöstemmattuja (12:5; 11:12). Ilmestyskirjan kuvaus näyttää etenevän kronologisessa järjestyksessä: kuudes sinetti, seitsemäs jne, sekä: ”Tämän jälkeen…, tämän jälkeen” jne. Esitys ei hypi edestakaisin.
  Mikä on antikristuksen ilmestymisen pidättäjä, joka poistetaaan, jos se ei ole seurakunta (2. Tess:7,8,15; 1.Joh. 4:3,4)? Tässä vain muutamia kysymyksiä.

  • esahyvonen

   En blogissani kieläkään Azusa-kadun tapahtumia ja siellä vaikuttaneita dispensationalisia piirteitä, mutta Jeesuksen välitön paluu voi teologisesti olla eri asia kuin tempaus. Useat Azusa-kadun johtajista olivat erilinjoilla tässä asiassa ja liike dispensationalistui enemistökannaksi viimeistään 1950-luvulle tultaessa. Israelin valtion syntyminen oli selkeä opin piristysruiske ja johti sen lopulliseen läpimurtoon.

   Raamattukysymyksiin palaan ajallaan.

  • Juhani Kuosmanen: Jos vetää yhtäsuuruusmerkit 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luvun laittomuuden ihmisen ja jonkin Nikolai Karpathian -tyylisen hahmon välille, niin silloin vastaus kysymykseen olisi, että tietenkin seurakunta. Mutta koska sekä antikristuksia että petoja on useita sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa, en itse ainakaan osaa sanoa muuta kuin että pistit aika pahan. Pitänee aloittaa oma tutkimustyö, joka koskee nimenomaan tätä laittomuuden ihmistä.

   • esahyvonen

    Hyviä perselihaksia tutkimuksiisi! Lukemista, lukemista, lukemista!

 3. esahyvonen

  Hei Juhani!

  John Darby pitäytyy 2. Tess 2:5,8,15 tulkinnassa joidenkin kirkkoisien tulkintaan (Notes 1900), että laittomuutta pidättää Rooman valtakunnan laki (Tertullianus). Toiset kirkkoisät taas tulkitsevat sen Pyhänä Henkenä (Krysostomos). Sinä ilmeisesti pidät tätä ylöstempaamattomana seurakuntana.

  Kyllä noita tulkintoja mahtuu maailmaan Paavalin tekstistä, johon ei ole mitään muuta selitystä hänen kirjeenvaihdossaan. Tämän tekstin ongelma löytyy Paavalin sanoista: ”Muistattehan silloin kun olin luonanne puhuin teille tästä jo” (2. Tess 2:5). Paavali perusti oman viestinsä yhteiseen suulliseen perimätietoon itsensä ja tessalonikilaisten välillä, mutta ei kerro mitä hän tällä tarkoittaa sen enempää.

  Toisaalta teksti kertoo ”Laittomuus työskentelee jo nyt” (2. Tess 2:7) ja viite on ”laittomuuden ihmishahmoon” (2. Tess 2:3). Onko kyseessä siis Paavalin käyttämä vertauskuva, joka perustuu sekä Danielin kirjaan että Jeesuksen opetukseen, että pahuus inkarnoitui ennen ja inkaroituu nyt (Paavalin aikana) että tulevaisuudessa (muina aikoina) ihmisisten kautta? Silloin tämä tulkintalinja sopisi siihen, mitä esimerkiksi opetan pedon- ja ihmisen merkistä.

 4. Päivitysilmoitus: Mitä en usko lopunajoista? Salaisen ylöstempauksen humpuuki (OSA 2) « Pastori Esa

 5. Risto Huttunen

  Muistan kun noin 15 vuotta sitten kirjoitin RV:n yleisönosastolle kirjoituksen, jossa lupasin 100 markan löytöpalkkion jokaisesta Raamatun kohdasta, joka selkeästi osoittaisi, että

  a) Jeesus tulee takaisin näkymättömällä tavalla
  tai
  b) Jeesus tulee takaisin useamman kerran kuin yhden kerran

  En joutunut silloin maksamaan mitään, kun päätoimittaja Juhani Kuosmanen ystävällisesti ilmoitti minulle, että se ollut oikein sopiva kirjoitus julkaistavaksi. Voisin noista kohdista maksaa edelleenkin yhden palkkion kustakin.

  Ilmeisesti meitä helluntailaisia yhdistää jehovan todistajiin ja adventisteihin ainakin yksi opillinen asia, jonka Jeesus nimenomaan kielsi – usko Hänen näkymättömään paluuseensa (MT 24:23-27). Tietääkseni jehovan todistajien ja adventistien odottama Jeesuksen näkymätön paluu on jo tapahtunut, me helluntailaiset sitä vielä odotamme..

  • esahyvonen

   Juhani Kuosmanen johti lehteä ilmeisesti omien näkemystensä perusteella eikä sallinut vapaata keskustelua. Kirjoitan tämän viestin tietoisena siitä, että Juhani tämän saattaa lukea. Nykyinen päätoimituksellinen linja RV:ssa on hyvä ja ei edistä kenenkään yksittäisen henkilön omia näkemyksiä. Lehdessä on tervettä keskustelua.

 6. @Risto: Maksaisitko näistä jakeista?

  «Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.» (Ilmestys 3:3 FINPR)

  Tässä Jeesus uhkaa tulla, jos Sardiksen srk ei tee parannusta. Tuskin kukaan ajattelee tässä olevan kyse toisesta tulemisesta, joten kyse pitää olla jostain muusta tulemisesta. On myös syytä olettaa, että tämä tuleminen oli näkymätön ja että se on tapahtunut, koska tietääkseni tätä Sardiksen seurakuntaa ei enää ole.

  «Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.» (Matteuksen 10:23 FINPR)

  Jeesuksen alkuperäiset kuulijat eivät ehtineet käydä loppuun Israelin kaupunkeja ennen erästä Ihmisen Pojan (=Jeesuksen) tuloa.

  «Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan.”» (Matteuksen 16:28 FINPR)

  Tämä Ihmisen Pojan (=Jeesuksen) tuleminen tapahtui sen verran lyhyen ajan sisällä Jeesuksen sanoista, että muutamat eivät olleet kuolleet, mutta kuitenkin niin pitkän ajan päästä, että osa oli jo kuollut. Kyse on siis oltava ensimmäisellä vuosisadalla tapahtuneesta tulemisesta, jonka on siis oltava eri tapahtuma, kuin aikojen lopussa tapahtuva Jeesuksen tuleminen.

  • esahyvonen

   Vastauksessasi/kysymyksessä on lähtökohtainen ristiriita. Ilmestyskirja on edustaa jo kolmatta tai neljättä sukupolvea kuin Matteuksen evankeliumi. Apostolit ja ensimmäinen sukupolvi kristittyjä olivat jo pääsosin kuolleet pois. Jokin muu selitys tähän täytyy olla kuin Jeesuksen paluu. Kirjoitan tämän kysymyksen asettelun tuonnempana auki.

 7. Edellisiin olisi tietysti voinut vielä lisätä tuon mainitsemasi Matteus 24:n tulemisen, joka näyttää ihan erilaiselta tulemiselta kuin toinen tuleminen (vrt. Ap.t.1:9,11), mutta ilmeisesti et hyväksy sitä eri tapahtumaksi, vaikka Jeesus kertoi, että se tuleminen tapahtuu Jeesuksen aikalaisen sukupolven aikana:

  «Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.» (Matteuksen 24:34 FINPR)

 8. Risto Huttunen

  Itse asiassa mulle ei jäänyt tästä asiasta mielikuvaa, että Kuosmanen ei olisi sallinut keskustelua, kirjoitinkin asiasta juuri sen vuoksi, kun keskustelua aiheesta oli (aihehan toistuu RV:ssä aina muutamien vuosien välistä). Oletan että hän piti ilmaisutapaani turhan kärjekkäänä tärkeälle asialle.

  On varmasti näin, että RV ei tänä päivänä aja kenenkään yksittäisen henkilön näkemyksiä, mutta valitettavasti kokemusta on siitä, että tiettyä ”poliittista” näkemystä kyllä edistää, siitä on myös kokemusta lehteen kirjoittelun kautta. Mutta tämän päivän RV on todella hieno lehti – odotetuin julkaisu meidän perheessä.

  • esahyvonen

   Siinä tapauksessa minä pyydän Juhanilta anteeksi. Minulla oli päinvastainen kuva asiasta.

 9. @Esa. Nuo minun muutaman jakeet olivat tarkoitettu syötiksi Ristolle, joka lupasi maksaa jakeista, joissa puhutaan muista Jeesuksen tulemisista kuin siitä Toisesta Tulemisesta.

 10. Risto Huttunen

  Sami,

  tosi harmi, että huomen aamulla ennen kuin kukko kolmasti laulaa, lähden viikoksi matkalle, enkä nyt ehdi osallistua tähän mielenkiintoiseen keskusteluun, mutta näin lyhyesti kommentoin.

  Tuossa mainitsemassani keskustelussa oli puhe Jeesuksen maailmanlaajuisesta tulemuksesta (oliko se paruusia), mutta hyvä havainto, että kyllähän Jeesus varmaan tuli ja meni ja vieraili aikoinaan, sekä nykyäänkin monissakin paikoissa, sekä monien ihmisten luona. Mutta Raamatun perusteella ole vakuuttunut, että näitä paruusioita ja seurakunnan ylöstempauksia ei ole kuin yksi ja se on näkyvä tapahtuma.

  En ole ihan varma, täyttääkö nuo näistä Jeesuksen sanoista tehdyt johtopäätökset kriteerin ”Raamatun kohdasta, joka selkeästi osoittaisi”, mutta tämä on mulle niin hyvä opetus, että kyllä siitä 300 mummon markkaa kannattaa maksaa 😀 Mä uskon, että säästän sen jatkossa monta kertaa :))

  Laita tilinumero tulemaan etunimi.sukunimi@gmail.com

  Risto

  P.S. Samalla kilpailu päätetään ja kiitetään Juhani Kuosmasta, että saattoi säästää multa sittenkin pitkän pennin..

  • Kyllä ymmärsin, että tarkoitit maailmanlaajuista toista tulemista ja olen kanssasi samaa mieltä, ettei niitä ole tuloilla kuin se yksi. Koska et tarkoittanut paikallisia tulemisia, jollaiseksi itse tulkitsen jakamani jakeet, en voi ottaa rahojasi.

   Hyvää matkaa Risto.

 11. Päivitysilmoitus: Mitä en usko lopunajoista? Salaisen ylöstemapuksen mahdottomuus (Osa 3): Ilmestyskirja « Pastori Esa

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: